logo

Fonden De Unge Raske er lukket

Overskud på 13.589 kr. doneret til Børns Voksenvenner i Svendborg

Da sygeplejerske Lene Winifred Larsen i 2016 grundlagde Fonden De Unge Raske, var der ikke tilsvarende tilbud i Danmark til unge pårørende til alvorligt syge eller afdøde familiemedlemmer. Fonden blev etableret dels for at gøre opmærksom på et overset problem, dels for at etablere sundhedsforløb til unge pårørende.

Hurtigt fik fonden opbakning fra lokale donorer, og i løbet af de seneste fire år, blev der indsamlet ca.130.000 kr. Samtidig trådte en række frivillige til med hjælp til alt fra praktiske opgaver til hjemmesideproduktion, pengeindsamling og markedsføring.

Selv gik Lene i spidsen med foredrag om de unges behov, aftaler med kompetente fagpersoner og udviklingen af et sundhedsforløb for unge. På de fire år lykkedes det:

·        At finansiere og gennemføre et pilotprojekt på et halvt års gratis sundhedsforløb for en lille håndfuld unge pårørende

·        At etablere kontor i Svendborg med åbne konsultationer for unge

·        At sætte fokus på en pårørendepolitik i Svendborg Kommune

·        At holde en række foredrag om unge pårørendes udfordringer

·        At skabe øget medieomtale på området

I 2019, mens udviklingen af sundhedsforløbet var i gang ud fra erfaringerne fra pilotprojektet, måtte Lene Winifred Larsen af personlige grunde holde pause fra sit store arbejde for fonden. Det lykkedes ikke for bestyrelsen at samle midler til at professionalisere fonden. Til gengæld opstod der flere andre muligheder i samfundet for støtte til unge pårørende, så behovet for fondens arbejde blev mindre.

- Bestyrelsen, støttegruppen og jeg takker for den store opbakning, ideen har modtaget alle årene. Både den økonomiske og praktiske hjælp var forudsætningen for det, vi nåede at gennemføre til gavn for de unge, siger Lene Winifred Larsen.

- Vi glæder os over, at der i dag er flere tilbud til unge pårørende og takker af ved at videregive de resterende midler til et godt og beslægtet formål, siger hun.

På to generalforsamlinger i januar og februar blev det enstemmigt besluttet at nedlægge fonden og donere overskuddet på 13.589 kr. fra de indsamlede midler til Børns Voksenvenner i Svendborg.

Endnu engang tak til alle, der viste Fonden De Unge Raske interesse.

Lost Password